Pædagogisk grundlag for SFO og klub

Luk alle
Åbn alle

Mål og indholdsbeskrivelse er lavet med det formål at gøre det synligt, hvilke pædagogiske overvejelser der ligger til grund for den daglige praksis i Frydenhøj SFO og klub.

Læs mere om mål og indhold for SFO og klub her:

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub oktober 2021

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 2020 til 2025 

Undervisningsmiljøvurdering - herunder antimobbepolitik