Uddannelsesstatistik

Via nedenstående link kan du finde relevante nøgletal, som Børne- og Undervisningsministeriet stiller til rådighed. Heriblandt karaktergennemsnit, antal elever på skolen, trivselsmåling m.v.

uddannelsesstatistik.dk (Nyt vindue)