Pædagogiske Læringscenter

PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER

Hvidovre skolernes Pædagogiske Læringscentre er faglige og pædagogiske fyrtårne, som bemandes af lærere og pædagoger, der indgår som kompetente og opsøgende pædagogiske sparringspartnere og vejledere for børn og voksne.  

De Pædagogiske Læringscentre yder faglig sparring og vejledning inden for brugen af læremidler(analoge og digitale) og didaktik i alle folkeskolens fag og i alle de forskellige læringsmiljøer, som nutidens folkeskole består af. 

Skolernes Pædagogiske Læringscenter er samlingspunktet, hvor pædagogisk udvikling tager sit afsæt og har sin forankring i Hvidovre Kommunes folkeskoler.