Eksterne samarbejdspartnere

Luk alle
Åbn alle

Tandplejen er ansvarlig for tandbehandling af børn i alderen 0-18 år. Behandlingen foregår på Tandplejecentret Enghøj eller Tandplejecentret Præstemosen.

Sundhedsplejen er ansvarlig for den sundhedsfaglige kontakt til barnet. Dette foregår via individuel kontakt og gennem samtaler i grupper og i klassen.

Sundhedsplejen har også tilbud om sorg- og skilsmissegrupper.

Hver skole har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilknyttet både psykolog og høre-/talepædagog. Skolens kontor kan orientere dig om hvilke dage de er på skolen.

Hver skole har tilknyttet en familierådgiver. Skolens kontor kan orientere dig om hvilke dage familierådgiveren kan træffes på skolen.

Unge mellem 15 og 25 år, som ikke i forvejen får hjælp fra kommunen eller psykiatrien, kan få gratis psykologsamtaler på Poppelgården Familiecenter.

Frydenhøjskolens Psykolog:

Karen Seymour

TLF: 29 33 99 80

key@hvidovre.dk

Et barn skal trives og have det godt for at have de bedste muligheder for at lære. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om barnet har det godt i hjem, skole og blandt kammeraterne.

Opstår der vanskeligheder, kan skolepsykologen i samarbejde med lærerne og forældrene finde frem til, hvordan man bedst kan hjælpe barnet. Skolepsykologens arbejde er et tilbud om råd og vejledning, hvad angår børnenes udvikling og opdragelse. Når et barn henvises til skolepsykolog, sker det altid efter samtale med forældrene og kun med deres accept.

Som forældre til et barn på Frydenhøjskolen har I ret til at bede skolepsykologen om hjælp. Enhver samtale er fortrolig, og oplysninger kommer kun videre med jeres tilladelse.

Hvis elever eller forældre har behov for at tale om et akut problem med et andet lyttende menneske, kan man på den Sociale telefonvagt komme til at snakke med erfarne rådgivere, som kan give gode råd og vejledning - tlf: 43 62 12 44

Signe Munk-Petersen

Tlf: 31 23 28 68

uct@hvidovre.dk