Skolernes lukkedage

I Hvidovre har skolerne fælles plan for ferie- og fridage. Udover de vedtagne fridage på skolerne, kan den enkelte skole arrangere lørdagsundervisning mod at eleverne får erstatningsfri på en skoledag. 

Se de fælles ferie- og fridagsplaner for skolerne på hvidovre.dk (nyt vindue)