Afgangsprøver

Elever vil blive bedømt med standpunktskarakterer, to gange årligt, fra de går i 8. klasse. Man bliver bedømt i alle fag og i projektopgaven på 9. årgang. Projektopgavens bedømmelse er frivillig om man vil have på sit endelige karakterblad efter end afgangseksamen. 

Til afgangseksamen er dansk, matematik, engelsk og naturfag obligatoriske eksamener. Derudover vil der være to udtræksfag som eleverne bliver bekendt med i april måned inden eksamen. 

På nedenstående link kan du se et samlet karaktergennemsnittet for skolen for de obligatoriske fag samt de to udtræksfag. 

Du kan læse mere om skolens karaktergennemsnit på uddannelsesstatistik.dk (nyt vindue)