Eksterne samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdsparter

Tandplejen

Tandplejen er ansvarlig for tandbehandling af børn i alderen 0-18 år. Behandlingen foregår på Tandplejecentret Enghøj eller Tandplejecentret Præstemosen. 

Læs mere om Tandplejen på deres hjemmeside (nyt vindue) 

Sundhedsplejen

Skolens Sundhedspleje 

Vi er to sundhedsplejersker på skolen Maja og Susan.

Sundhedsplejens opgave på skolen er, at sikre at alle børn har muligheden for en sund og god barndom. 

På de forskellige klassetrin, vil vi tilbyde forskellige sundhedspædagogiske aktiviteter. Det kan f.eks. være sundhedssamtale, helbredsundersøgelse, workshops, undervisning i klassen eller i grupper. 
Emnerne vi kommer ind på, vil være tilpasset alderen.  I de små klasser taler vi om hvad der sundt fx. madvaner, motionsvaner, kammeratskab og i udskolingen har vi mere fokus på sundhedsadfærd såsom rygning, alkohol og prævention mm. 

Jeres accept er altid nødvendig, forud for deltagelse i sundhedsværksteder og sundhedssamtaler med jeres barn. I vil derfor opleve, at vi indhenter samtykke via brev eller forældre intra inden vi taler med Jeres børn. 

Til sundhedssamtalerne I indskolingen på 0 og 1 klassetrin. Har vi en forventning om, at det er Jer som forældre, der deltager i samtalen/undersøgelsen af Jeres barn. Dette har en stor betydning for at Jeres barn føler sig tryg under samtalen.

Oplever I bekymringer for jeres barns trivsel, vil vi i sundhedsplejen meget gerne tale med jer. Som sundhedsplejersker har vi en bred viden om børns og familiers trivsel både fysisk, psykisk og socialt, og kender til de muligheder der er i kommunen, for at få hjælp. 

I forældre og jeres barn er altid velkomne til at kontakte os. 
Vi glæder os til at samarbejde med Jer om Jeres barns sundhed og trivsel.

Bedste hilsner

Maja og Susan

Kontakt: Træffes bedst efter foregående aftale.

Maja Drewes

smd@hvidovre.dk

Susan Freiber Thorshøj

sxf@hvidovre.dk

Du kan læse mere om Sundhedsplejen i Hvidovre på deres hjemmeside (nyt vindue)

Sundhedsplejen er ansvarlig for den sundhedsfaglige kontakt til barnet. Dette foregår via individuel kontakt og gennem samtaler i grupper og i klassen. 

Læs mere om Sundhedsplejen på deres hjemmeside (nyt vindue)

Sundhedsplejen har også tilbud om sorg- og skilsmissegrupper.

Læs mere om Sundhedsplejens grupper på deres hjemmeside (nyt vindue)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hver skole har Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilknyttet både psykolog og høre-/talepædagog. Skolens kontor kan orientere dig om hvilke dage de er på skolen.   

Læs mere om PPR på deres hjemmeside (nyt vindue) 

Familierådgiverne

Hver skole har tilknyttet en familierådgiver. Skolens kontor kan orientere dig om hvilke dage familierådgiveren kan træffes på skolen. 

Læs mere om Familierådgiverne på deres hjemmeside (nyt vindue)

Skolepsykolog

Frydenhøjskolens Psykolog:

Karen Seymour

TLF: 36 79 80 28

key@hvidovre.dk

Et barn skal trives og have det godt for at have de bedste muligheder for at lære. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om barnet har det godt i hjem, skole og blandt kammeraterne.

Opstår der vanskeligheder, kan skolepsykologen i samarbejde med lærerne og forældrene finde frem til, hvordan man bedst kan hjælpe barnet. Skolepsykologens arbejde er et tilbud om råd og vejledning, hvad angår børnenes udvikling og opdragelse. Når et barn henvises til skolepsykolog, sker det altid efter samtale med forældrene og kun med deres accept.

Som forældre til et barn på Frydenhøjskolen har I ret til at bede skolepsykologen om hjælp. Enhver samtale er fortrolig, og oplysninger kommer kun videre med jeres tilladelse.

Hvis elever eller forældre har behov for at tale om et akut problem med et andet lyttende menneske, kan man på den Sociale telefonvagt komme til at snakke med erfarne rådgivere, som kan give gode råd og vejledning - tlf: 43 62 12 44

Uddannelsesvejleder

Signe Munk-Petersen

Tlf: 31 23 28 68

uct@hvidovre.dk

Læs mere på uddannelsesvejledningen hjemmeside (nyt vindue)

Psykologhjælp til unge

Unge mellem 15 og 25 år, som ikke i forvejen får hjælp fra kommunen eller psykiatrien, kan få gratis psykologsamtaler på Poppelgården Familiecenter.

Læs mere om psykologhjælp til unge på deres hjemmeside (nyt vindue)